Loonbedrijf Postma
Troelstraweg 6
8523DK Idskenhuizen

T (0513)-431879
F (0513)-432911

E info@firmapostma.nl

Tips van Postma

                                                Waar kunt u op besparen als wij bij u op het erf komen:
     
 
  • Mix de mest grondig. Met goed gemixte mest is de capaciteit van de sleepslang het hoogst.
    Dit geldt ook voor de tank met bemester.
    Zorg voor zo weinig mogelijk vuil in de mest (touw, ijzerdraad, stenen, wikkelplastic etc.)

  • Ruim het erf op zodat wij gemakkelijk kunnen werken.

  • Als u voor ons de afrasteringen en hekken opent kunnen wij sneller werken.

  • Zorg dat wij niet of zo weinig mogelijk door percelen moeten rijden waarin vee loopt.

  • Maak zomogelijk de dammen breed genoeg.

  • Zorg dat de opdracht duidelijk is, of dat er iemand aanwezig is om met de werkzaamheden te beginnen, bijvoorbeeld uit welke put de mest moet komen, welk land gemaaid moet worden, waar de kuil moet zitten etc.

 

Webdesign Dijkstra Automatisering